اهداف مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک و آزمایشات آن

اهداف مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک و آزمایشات آن

مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک

در زیر برخی از اهداف مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک ذکر گردیده است

شناسایی لایه های تحت الارضی

تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن ها

تعیین نوع پی و عمق استقرار آن

تعیین ظرفیت باربری پی

تعیین ضریب عکس العمل خاک زیر پی جهت طراحی سازه ای پی

طبقه بندی نوع زمین بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران

تعیین نوع سیمان مصرفی در بتن پی

بررسی وضعیت آب زیر زمینی

ارائه توصیه های فنی پی سازی

مطالعه زمین شناسی و لرزه خیزی عمومی محدوده مورد مطالعه در حد اطلاعات و آمار

قبل از شروع ساخت یک پروژه تمام این مطالعات و آزمایش ها می بایست انجام شود و تمام مطالعات در زمینه زمین شناسی عمومی محدوده مورد مطالعه انجام و بررسی گردد.

در واقع این مطالعات مطابق مطالعاتی است که سازمان زمین شناسی کشور درباره هر شهر انجام داده است

تمام مواردی که در یک گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک برای یک پروژه مسکونی صورت میگیرد عبارتند از:

اطلاعاتی درباره سنگ بستر منطقه، سازندهای موجود

اطلاعاتی در مورد زمین لرزه های تاریخی و موقعیت مکانی و زمانی آن ها

بررسی و مطالعه زمین لرزه های دستگاهی منطقه مورد نظر

استفاده از ساز وکار کانونی زمین لرزه ها برای تعیین مکانیسم جنبایی گسل ها، ویژگی های ساختاری منطقه و نیز جهت تنش های حاکم بر پوسته ، ویژگی های لرزه خیزی و جهت حرکت صفحات لیتوسفری

تعیین زمین ساختگاه از نظر نوع خاک و سنگ

تعیین مشخصات و فاصله گسل های موجود در نزدیکی پروژه

طبقه بندی نوع زمین

انجام مطالعات صحرایی و انجام آزمایشاتی همانند آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش دانسیته درجا، آزمایش بارگذاری صفحه ای و نیز آزمایش برش مستقیم درجا

در نظر گرفتن ساختمان ها و تاسیسات موجود در اطراف پروژه

تعیین عمق مناسب گمانه ها با توجه به نوع خاک و تعداد طبقات

طبقه بندی خاک های زیر سطحی و تعیین خصوصیات مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی آنها

اخذ نمونه از محل پروژه و انجام آزمایشات مربوطه روی آن (آزمایشاتی همچون آزمایش هیدرو متری، دانه بندی، حدود اتربرگ، دانسیته و درصد رطوبت طبیعی و نیز آزمایش برش مستقیم)

بررسی مطالعات و آزمایشات انجام شده و تعیین مشخصات ژئوتکنیک خاک برای محاسبه ظرفیت باربری خاک (مشخصاتی از قبیل وزن مخصوص طبیعی خاک، زاویه اصطکاک داخلی موثر خاک، مقاومت چسبندگی موثر خاک، مدول الاستیسیته خاک)

بررسی پتانسیل وجود خاک های مسئله دار در محدوده مورد مطالعه

 

همه این تدابیر واقدامات جهت اهداف زیر صورت می گیرد:

 

تعیین نوع پی بر اساس خاک شناسایی شده زیر آن

تعیین میزان پایداری خاک محل پروژه در مقابل واژگونی و لغزش در صورت وقوع زمین لرزه و نیروی باد

تعیین ظرفیت باربری شالوده بر اساس مشخصات به دست آمده از خاک

تعیین و محاسبه تنش ها و فشارهای جانبی خاک

ارائه توصیه های فنی از نظر پیشنهادات لازم برای نوع مصالح (مثل نوع سیمان، نوع شالوده، عمق یخبندان، بهسازی زمین، عمق استقرار پی ها، پیشنهادات مربوط به گودبرداری، تعیین سیستم دفع فاضلاب و آب های سطحی، پیشنهاداتی در مورد عملیات خاک ریزی و تراکم)

 

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط:

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *