تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی:

مشهد – احمدآباد – بلوار ناصرخسرو – ناصرخسرو ۱۶ – پلاک ۸۹

 

شماره تلفن:

۴۱ – ۳۸۴۶۳۴۴۰ (۰۵۱)         و         ۳۲ – ۳۸۴۴۹۰۳۱ (۰۵۱)

 

شماره همراه:

۰۹۱۵۱۰۷۶۳۸۴

 

دورنگار:

۳۸۴۲۷۷۳۵ (۰۵۱)

 

ایمیل:

info@mohandesan.co